608729
var med 2018! Kolla vilka de är »

Skräpjakten i förskola

Varför ska vi plocka skräp med barnen?

I LpFö står ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Att plocka skräp gör att det blir finare runt omkring oss. Men inte är det väl barn som ska ut och städa och hålla rent? Nej, men vi tror att barnen genom att vara med i regelbundna roliga skräpplockaraktiviteter kommer att lära sig att inte skräpa ner. Därför tycker vi att det är viktigt att det blir ett lärande runt omkring skräpjakten.

Innan skräpplockningen

Tips på förberedelser innan skräpplockningen med personal och barn.

Efter skräpplockningen

Efter skräpplockningen kan ni sortera skräpet och rapportera in era fynd i skräpjakten!

Kontakt