621582
plockade skräp med oss 2019.

Tävlingsvillkor

1.    Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att vi ska kunna administrera tävlingen och för att skicka information till dig via e-post om Håll Sverige Rent. Namnen på vinnarna kommer att publiceras på hsr.se och i Håll Sverige Rents sociala kanaler. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje part.

2.    Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgifts-behandling enligt ovan. 

3.   Ansvarig för tävlingen är: Håll Sverige Rent, Rosterigränd 4, 117 61 Stockholm

4.    För att delta i tävlingen måste du bo och vara folkbokförd i Sverige, samt acceptera reglerna för tävlingen. 

5.   För att tävla behöver du vara anmäld till Vi Håller Rent och ha genomfört en skräpplockning. Efter skräpplockningen berättar du hur mycket skräp ni har plockat och vilket det vanligaste skräpet var samt vilket ditt bästa tips för att minska nedskräpningen är. En jury utser vinnarna baserat på tipsets kreativitet och potential att få stor räckvidd och effekt. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.

6.    Tävlingen är öppen från 2019-02-20 till 2019-06-02. Vinnarna meddelas senast 10 juni 2019.

7.    Priserna i tävlingen består av:

Förskolor och förskoleklass:
1:a pris: Besök av "Det stora sopäventyret". Det är en svängig återvinningssaga i musikalformat. Presenteras av Geiger Fischer Production i samarbete med Håll Sverige Rent.
2:a pris: Jaramba Lek- och lärapp - årslicens för en barngrupp.
3:e pris: Ett besök av Skräplabbet Pop-up.

Skolor:
1:a pris: Inträde och åkband för en skolklass till Kolmården, Gröna Lund, Furuvik, Skara Sommarland eller Aquaria. Resa, boende och mat ingår ej.
2:a pris: Biobiljetter till en skolklass
3:e pris: Halvklassuppsättning av boken Gräsandsäventyret av Mari Blister.

8.     Vinnaren kommer att få besked om vinst via i tävlingen angiven e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt. 

9.    Ingen person kan vinna mer än ett pris. 

10.    Tävlingen är inte öppen för anställda på Håll Sverige Rent eller hos något företag inblandat i tävlingen. Håll Sverige Rent förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Håll Sverige Rent får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen. 

11.    Håll Sverige Rent tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Håll Sverige Rent tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling. 

12.    I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Håll Sverige Rents beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

13.    Vid misstanke om fusk i något avseende äger Håll Sverige Rent rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

14.    Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Håll Sverige Rent. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

15.    Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Håll Sverige Rent. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Håll Sverige Rent får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Håll Sverige Rents normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 

16.    Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Håll Sverige Rent förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Kontakt