Stötta vårt arbete för ett renare Sverige

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Det är en produkt av vårt konsumtionssamhälle där resurser förslösas genom att de hamnar på fel ställen. På så sätt orsakar skräpet stor skada för både natur, djur och människor, helt i onödan.

Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. Som företag kan du vara med och stötta vårt viktiga arbete.

Gå med i nätverket Håll Havet Rent

Nätverket Håll Havet Rent vänder sig till organisationer och företag som vill vara med och skapa ett långsiktigt engagemang för rena hav och minskad nedskräpning.

Starta en insamling

Via Charity Storm kan företag enkelt starta en egen insamling till förmån för Håll Sverige Rent.

Kontakt