Stötta vårt arbete för ett renare Sverige

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Det är en produkt av vårt konsumtionssamhälle där resurser slösas bort när de hamnar på fel ställen. På så sätt orsakar skräpet stor skada för både natur, djur och människor, helt i onödan.

Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet. Som företag kan du vara med och stötta vårt viktiga arbete.

Gå med i nätverket Håll Havet Rent

Håll Havet Rent är ett nätverk av svenska företag, myndigheter och experter som leder arbetet mot ett hav utan plast.

Starta en insamling

Via Charity Storm kan företag enkelt starta en egen insamling till förmån för Håll Sverige Rent.

Kontakt