MARELITT Baltic – vill minska spökfisket i Östersjön

Förlorade och borttappade fiskeredskap i Östersjön, så kallade spökgarn, är ett stort problem som kan ge förödande konsekvenser. De sjunker till botten eller flyter runt i havet och blir en livsfarlig fälla för fiskar och fåglar som bland annat fastnar i näten. År 2016 startade MARELITT Baltic, ett EU-finansierat projekt med syfte att kartlägga problematiken och minska antalet förlorade fiskeredskap i Östersjön. 

Marint centrum, Simrishamns kommun leder det treåriga projektet där förutom Håll Sverige Rent också organisationer från Estland, Finland, Tyskland och Polen deltar. Projektet ska, utöver att kartlägga problematiken, städa bort spökgarn i utvalda problemområden med hjälp av draggning från båtar eller dykning på vrak. Inom projektet ska det också utvecklas möjligheter till mottagning och återvinning av spökgarn i hamnar och andra förebyggande åtgärder. Projektet ska sedan resultera i en handbok med information om hur man kan hantera spökgarn – från början till slut. Håll Sverige Rents roll i projektet är bland annat annat att sprida kunskap och resultat samt koordinera och analysera resultaten från de olika dykaktiviteterna på vrak i Sverige. 

Projektet är finansierat av Östersjöprogrammet 2014-2020 och pågår mellan 2016-2019. Havs- och vattenmyndigheten delfinansierar projektet.

Följ projektet på marelittbaltic.eu eller på Instagram och Facebook!

Mer information om Interreg Baltic Sea Region hittar du här.

 


 

 

 

Kontakt