Fakta om nedskräpning

Nedskräpning är ett problem som rymmer hela hållbarhetsbegreppet. Skräpet påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen, genom att både djur och människor skadas av skräp och genom att det är fult och störande. Det påverkar vår ekonomi genom att det kostar att städa upp. Och det påverkar sociala aspekter genom att nedskräpade miljöer lätt blir otrygga och vandaliserade miljöer.

Här hittar du massor med information och material!

Fakta om skräp i Skräprapporten

Var finns skräpet? Vad händer när det hamnar i havet? I Håll Sverige Rents Skräprapport 2019 finns statistik och fakta kring nedskräpning.

Skräprapport 2019

Soptippen under ytan

Våra rapporter om den marina nedskräpningen längs Bohuskusten och i Östersjön. Vilket skräp är vanligast och var kommer det ifrån?

Om skräpet i havet

Konsekvenser av nedskräpning

Skräp kostar. Skräp skadar. Skräp föder skräp. Visste du att nedskräpning har långtgående negativa konsekvenser?

Läs mer

Fimpen

1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg varje år. Läs mer om vårt värsta skräp.

Mer om fimpen

Våra rapporter och resultat

Läs mer om våra resultat i rapporter om nedskräpning på land och i våra hav, samt i undersökningar om kunskap och attityder.

Våra rapporter och resultat

Vad säger lagen?

Vad är det som gäller egentligen? Vad får man inte göra? Vem är ansvarig för vad? Här kan du läsa mer om vilka reglerna är.

Vad säger lagen?

Vår statistikportal

Här har vi samlat statistik över hur skräpsituationen ser ut i Sverige idag, bland annat från skräpmätningar i stadsmiljö.

Till statistiken

Återvinning

Att källsortera är lätt. Eller är det? Ibland kan det vara svårt att hålla reda på vilken förpackning som ska slängas var. Här hittar du tips och länkar till bra information om återvinning.

Mer om återvinning

Skrotbilar

En bil innehåller ämnen som är skadliga för naturen, t ex kvicksilver, bly och bensin. Ändå står nära en halv miljon skrotbilar ute i den svenska naturen och läcker gifter ut i miljön. Här finns reglerna som gäller för skrotbilar.

Mer om skrotbilar

Kontakt