Vanligaste skräpet och var det finns

Nedskräpningen ser ut att öka. Tidigare år har skräpmängderna minskat i de kommuner som mäter skräp, men i år har den trenden brutits. Och plastskräpet blir allt vanligare. Våra hav är fulla med skräp och enligt en larmrapport från Ellen MacArthur Foundation kommer det att finnas mer plast än fisk i havet år 2050 om inget görs.

I stadsmiljö

Det absolut vanligaste skräpet i tätorter är fimpen. 62% av skräpet består av fimpar i de kommuner som mäter skräp. Runt 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg per år. 

Mer om fimpen - värsta skräpet »

Statistik från skräpmätningar i stadsmiljö »

I parker

Skräpmätningar i parkmiljö startades 2013. Precis som i stadsmiljö är fimpen det vanligaste skräpet, dock är andelen fimpar, snus och papper mindre i parker än vid mätningar gjorda i stadsmiljö. 

Statistik från skräpmätningar i parkmiljö »

Vanligaste skräpet på Bohuskusten 2001-2015, OSPARUtmed kusten och i havet

Det mesta av skräpet utmed kusten och i havet består av plast. Naturen kan inte bryta ner plast helt, utan den bryts ner till mindre och mindre bitar, så kallad mikroplast. Dessa små, små plastpartiklar kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader. 

Mer fakta om marin nedskräpning och dess konsekvenser »

Håll Sverige Rent har genomfört skräpmätningar på stränder sedan 2012. Vanligaste skräpet i de mätningarna är oidentifierbara bitar av plast. Olika typer av förpackningar är också vanligt förekommande, vilket tyder på att det är vi individer som skräpar ner och att det finns en stark koppling till våra konsumtionsmönster. 

Resultat från Håll Sverige Rents skräpmätningar på stränder »

Skräpmätningar görs även inom OSPAR, där den svenska Bohuskusten ingår. Av skräpet i OSPAR-mätningen är 9 av 10 skräpföremål av plast, och totalt är 86 % av skräpet av plastmaterial. Fler resultat ser du i grafiken här bredvid. I Bohuslän är medelvärdet för alla mätningar på alla stränder under åren 2011-2015 hela 1148 skräp per 100 meter. 

Se film om skräpet i havet »

Ett vanligt skräp ute i havet är spökgarn, som är ett samlingsnamn för fiskegarn, fiskenät och trålar som av olika anledningar hamnat i havet. Dessa är nästan alltid gjorda av plast, vilket gör att de har en lång livslängd och ligger kvar år efter år och fiskar till ingen nytta. Håll Sverige Rent har under flera omgångar bärgat spökgarn. 

Se film från dyk efter spökgarn vid vrak 2014 »

Kontakt