Värsta skräpet - fimpen

 

1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg i Sverige varje år. Det världsomfattande nätverket Clean up the World uppskattar att cirka 4 500 miljarder fimpar varje år slängs på marken.

Fimpen är ett farligt litet skräp. Cigarrettfiltret är gjord av cellulosaacetat, ett slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå  rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier.

80 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter som fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigarrettpaket.

Den enskilda fimpen är individens ansvar. All nedskräpning är förbjuden i miljöbalken. Vad gäller cigarrettpaketen omfattas tobaksbolagen av förordningen om producentansvar för förpackningar (1997:185). De är därmed skyldiga att informera om hur de förpackningar de producerar ska sorteras och hur de återvinns.

Fimpar i Drakenbergsparken

Enligt en skräpmätning gjord i Drakenbergsparken i Stockholm kan man en vanlig sommardag hitta 25 000 fimpar där.

Kontakt