Vem skräpar ner och varför?

Orsaker till att lämna skräp

Nedskräpning sker i alla åldrar, enligt en undersökning med djupintervjuer från 2015.Trots att många blivit mer miljömedvetna och både källsorterar och köper ekologisk mat, medger människor att man skräpar ner ibland. Dock är självinsikten begränsad – det är alltid någon annan som är den ”verklige nedskräparen”. Ett annat resultat av undersökningen är alla tycker att det är de som är yngre än en själv som skräpar ner – oavsett hur gammal man är. 

Vi gör som andra gör

Den ned­skräpning som vi ser är ett resultat av allt från vanor och värderingar till normer och kunskap. Beteendeforskning visar att människor gör som andra gör och att grupptryck och sociala normer spelar en stor roll för vad en människa väljer att göra. Om en plats redan är nedskräpad är det lättare att själv slänga skräp där. Att se någon annan slänga skräp eller plocka upp skräp påverkas oss. Vi anpassar oss efter vår omgivning och vad andra personer gör runt omkring oss.

Kan du tänka dig att slänga eller lämna skräp på marken?

En sammanställning av Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till medborgarundersökningen 2014-2015, Statistiska centralbyrån

Kan du tänka dig att lämna skräp på marken om...

En sammanställning av Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till medborgarundersökningen 2014-2015, Statistiska centralbyrån. Resultaten redovisas i procent.

Kontakt