Våra rapporter och resultat

Här hittar du alla resultat från de skräpmätningar som gjorts runt om i landet och massor med rapporter om nedskräpning - både på land och i marin miljö.

Skräprapport 2019

I Skräprapporten 2019 har Håll Sverige Rent samlat statistik och fakta kring nedskräpning på land och till havs. Syftet är att berätta om nedskräpningens omfattning, effekter och var skräpet kommer ifrån. Rapporten tar också upp problemet med engångsplast.

Skräprapporten 2019 »

Tidigare skräprapporter

Skräprapporten 2018 »
Skräprapporten 2017 »
Skräprapporten 2016 »

Lilla Skräprapporten 2019

I Lilla Skräprapporten 2019 har Håll Sverige Rent samlat och förenklat statistik och fakta kring nedskräpning på land och till havs. Syftet är att berätta om nedskräpningens omfattning, effekter och var skräpet kommer ifrån. Vi har också undersökt vad barn och ungdomar tycker om nedskräpningen i Sverige. 

Lilla Skräprapporten 2019 »

Se också Lilla Skräprapporten 2018

Framsida till rapport med livscykelanalys av muggar för on the go-kaffeVilken kaffemugg är bäst för miljön?

Livscykelanalys av engångsmuggar och flergångsmuggar för on the go-kaffe. Studien är gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Håll Sverige Rent.

Studien har jämfört tre olika engångsmuggar med en termosmugg av rostfritt stål och en flergångsmugg tillverkad av bambu och beräknat deras miljöpåverkan, från råvara till avfall. Den visar att klimatpåverkan från konsumtion av kaffe på språng minskar om man använder en flergångsmugg istället för engångsmugg.

Ladda ner rapporten »

 

Allmänheten om plastbärkassar

Attitydundersökning från 2018 om allmänhetens användning av plastbärkassar. Undersökningen är gjord av NOVUS på uppdrag av Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket. Till undersökningen »

 

Skräpmätning med drönare

Rapporter från projektet TrashCam, där vi undersökte om vi med hjälp av drönare kunde kartlägga och utvärdera förekomsten och spridningen av marint skräp på utvalda pilotstränder i Östersjön. Projektet finansierades av Vinnova och pågick mellan maj 2018 och juni 2019. Projektpartner var SKARL AB.

Rapport från projektet TrashCam »

SKARLs tekniska rapport från projektet (engelska) »

 

SIFO-undersökningar

SIFO-undersökning om allemansrätten hos allmänheten »

SIFO-undersökning om marint skräp: Så här uppfattar kommunerna skräp längs kusten »

SIFO-undersökning: Attityder gällande nedskräpning från 2010 (finns sammanfattad i Skräprapporten 2010) »


Enkätundersökningar

Undersökning bland markägare i Sverige angånde allemansrätten från 2013 »

Rapporter

Plug the marine litter tap

I rapporten ”Plug the Marine Litter Tap” har olika källor för marint skräp i stadsmiljö identifierats med hjälp av befintlig statistik. Tanken är att kommuner med hjälp av studien ska kunna identifiera de egna, lokala källorna och sätta in förebyggande åtgärder för att stoppa skräpet redan vid källan. Rapporten har gjorts med stöd av Nordiska ministerrådet.

Läs mer i rapporten Plug the marine litter tap - A pilot study on potential marine litter sources in urban areas »

Marine Littering and Sources in Nordic Waters

Under 2014 finansierade Nordiska ministerrådet en pilotstudie om källor till marin nedskräpning i Norden. Syftet med studien var att kategorisera det marina skräpet ur ett produktperspektiv för att ta reda på var skräpet kommer ifrån. Generellt sägs att 80% av skräpet i havet kommer från land. Men från vem och hur? Det krävs kunskap om detta för att kunna sätta in riktade åtgärder för att kunna begränsa den marina nedskräpningen.I studien deltog förutom Stiftelsen Håll Sverige Rent även Håll Skärgården Ren (Finland), Håll Norge Rent, Oslofjordens friluftsråd och Håll Danmark Rent. 

Läs mer i rapporten "Marine Littering and Sources in Nordic Waters, TemaNord 2015:524, Nordiska Ministerrådet »

Rapport om spökgarn vid vrak 2014

I projektet rensades åtta vrak utanför Sveriges sydkust från spökgarn, både för att bärga garnet och för att ta reda på mer om förekomsten av spökgarn på och vid vrak. Dykningarna visar att det finns stora mängder garn vid de utvalda vraken vid sydkusten, där hundratals kilo fisk fångats i onödan. Vid dykningarna bärgades 4470 meter garn. En viktig slutsats av projektet är att det krävs ytterligare insatser vad gäller spökgarn vid och på vrak, både för att bärga garnen och för att skaffa mer kunskap om mängd och förekomst.

Ladda ner rapporten om spökgarn (pdf) »

Rapport från Kusträddarna 2014

Efter Håll Sverige Rents Kusträddardag 2014 analyserades tre kubikmeter skräp (12733 skräpföremål) från tre av stränderna; Strömstad, Göteborg och Helsingborg. Sammanfattningsvis visar analysen att 85–88 procent av skräpet består av produkter av plast och frigolit. 

Det marina skräpet är knutet till oss som enskilda konsumenter och privatpersoner mer än till industrirelaterad verksamhet, vilket visar att nedskräpning är en konsekvens av vår tids konsumtions- och produktionsmönster. 87 procent av skräpet i Göteborg kan exempelvis härledas direkt till privatpersoner. Att skräpet till stor del kan härledas till privatpersoner visar ett en viktig orsak till problemet är bristande infrastruktur kring hanteringen av hushållsavfall. En annan orsak är attityder och beteenden hos människor kring nedskräpning. 

Ladda ner rapporten om Kusträddarna (pdf) »

MARLIN – Baltic Marine Litter

Läs vår rapport från projektet MARLIN där Håll Sverige Rent samarbetar med tre andra länder kring Östersjön för att sätta fokus på marin nedskräpning och skapa förutsättningar för att samla in fakta på ett enhetligt sätt.

Slutrapport
 

Ladda ned slutrapporten från projektet (engelska, pdf) » 

Appendix 1: Beach litter measurement method (engelska, pdf) »
Appendix 2: UNEP guidelines translated to Baltic Sea conditions (engelska, pdf) »
Appendix 3: Beaches included in the final report (engelska, pdf) »
Appendix 4: Round-table discussions results at the Baltic Marine Litter conference, Stockholm 2013 (engelska, pdf) »

Ladda ner en sammanfattning av slutrapporten (engelska, pdf) »

Protokoll

Protocol BC01 - Description of the beach »
Protocol BC02:1 - Background information and beach litter registration within Measurement Area 3 »
Protocol BC02:2 - Beach litter registration within Measurement Area 1 »
Protocol BC02:3 – Beach litter registration within Measurement Area 2 »

Broschyr

Ladda ner broschyren på svenska (pdf) »

Ladda ner broschyren på engelska (pdf) »

 

Svenska skrotbåtar - en pilotstudie i Stockholms län

Läs vår rapport om skrotbåtar i Stockholms län.

Ladda ner Svenska Skrotbåtar - en pilostudie i Stockholms län (pdf) »

Kusträddarna - en rapport

Läs vår rapport om Kusträddarna, en manifestation mot den marina nedskräpningen.

Ladda ner tidningen om Kusträddarna (pdf) »

Spökgarnsrapport

Sommaren 2012 gjorde Håll Sverige Rent tillsammans med Kimo Baltic Sea draggningar i Östersjön för att undersöka förekomsten av spökgarn.

Ladda ner "Rapporten om spökgarn" (pdf) »

 

Save the North Sea

Eu-projektet Save the North Sea pågick 2002–2004 och fokuserade på marin nedskräpning i Nordsjön.

Ladda ner "Slutrapport – Save the North Sea" (pdf) »

Baltic SeaBreeze

Eu-projektet Baltic SeaBreeze pågick 2005–2007 och rörde nedskräpning och utsläpp av kemikalier i Östersjön, orsakade av fritidsbåtfolk och kommersiella fiskare.

Ladda ner slutrapporten för Baltic SeaBreeze (engelska, pdf) »

 

Kontakt