119
skräpdyk anmälda Kolla vilka som var med!

Skräpdykskampanj avslutad för i år

Stort tack till alla som har skräpdykt i år! 

Med "Skräpdykarna" vill Håll Sverige Rent lyfta den insats som ni dykare gör samtidigt som vi tillsammans får en bättre bild av skräpläget på våra bottnar. Kampanjen höll på under hela sommaren och avslutades den 30 september. I början av augusti anordnades "Skräpdykets dag" i Lysekil. 

Skräpdykarna och Skräpdykets dag är en del av EU-projektet Ren Kustlinje.
 

Med stöd av:

 

Kontakt