Tack alla skräpdykare!

Vi tackar alla som varit med i vår kampanj "Skräpdykarna" under 2019.

Kampanjen "Skräpdykarna" handlade om få dykklubbar att göra skräpdyk och samtidigt samla kunskap om skräpläget på våra bottnar. Kampanjen höll på från 1 mars till 30 september. 

 

Kontakt