Bli en skräpdykare!

Har du och din dykklubb ett engagemang för havet och vill göra en insats för miljön? Då kan ni dyka efter skräp och vara med i vår kampanj "Skräpdykarna". 

Så här går det till:

1. Samla dina dykkompisar och gör ett dyk. Läs först "Bra att tänka på".

2. Plocka upp det skräp ni hittar under ytan.

3. Registrera ert dyk och skicka in informationen till oss. 

Med "Skräpdykarna" vill Håll Sverige Rent lyfta den insats som ni dykare gör samtidigt som vi tillsammans får en bättre bild av skräpläget på våra bottnar. Kampanjen håller på under hela året.

 

Kontakt